ข้อความวิ่ง

ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมเว็บบล็อกของครู Kru-Runch Online

เพลงออนไลน์

My Love

กรกฎาคม 06, 2556

การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

            จากข้อมูลนโยบายเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นำมาสู่การทำความเข้าใจเรื่องหลักการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หรือที่รู้จักในชื่อเดิมว่า การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (student centered หรือ child centered) เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่รู้จักกันมานานในวงการศึกษาไทย แต่ไม่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติ รวมกับความเคยชินที่ได้รับการอบรมสั่งสอนมาด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยยึดครูเป็นศูนย์กลาง (teacher centered) 
 

กิจกรรมเลื่อนขึ้นบน

สวัสดีค่ะ! เพื่อนๆ อย่าลืมแวะมาทักทายกันได้นะ
รับจ้างแกะโค้ต งมโค้ต
หรืออะไรที่เกี่ยวกับโค้ตค่ะ!
นอกจากนี้เพียง 30 ชั่ง
หรือ
นำอาหารที่ไม่มีขายมาแลก 5 - 10 จาน!