ข้อความวิ่ง

ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมเว็บบล็อกของครู Kru-Runch Online

เพลงออนไลน์

My Love

กันยายน 07, 2551

ศูนย์สื่อการเรียนการสอนไร้พรมแดน

ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
              ศูนย์สื่อการเรียนการสอนคืออะไร การดำเนินการและการจัดตั้งศูนย์สื่อการเรียนในสอนในสถานศึกษาของประเทศไทย ส่วนมากจะดำเนินการเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนที่สมบูรณ์ มีศูนย์สื่อการเรียนการสอนเพื่อให้บริการครูและนักเรียน โดยไม่ได้คำนึงว่าบทบาทของศูนย์สื่อการสอนที่แท้จริงคืออะไร
เมอร์ริล และดรอบ (Merrill and Drob, 1977)

การเรียนการสอนผ่านเว็บ


การเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction)โดย วรัท พฤกษากุลนันท์
              เวิลด์ ไวด์ เว็บ เป็นบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เริ่มเข้ามาเป็น ที่รู้จักในวงการศึกษาในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2538 ที่ผ่านมาเว็บได้เข้ามามีบทบาทสำคัญทางการศึกษาและ กลายเป็นคลังแห่งความรู้ที่ไร้พรมแดน ซึ่งผู้สอนได้ใช้เป็นทางเลือกใหม่ในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเปิดประตูการศึกษาจากห้องเรียนไปสู่โลกแห่งการเรียนรู้อันกว้างใหญ่ รวมทั้งการนำการศึกษาไปสู่ผู้ที่ขาดโอกาสด้วย ข้อจำกัดทางด้านเวลาและสถานที่ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง.2544)

กิจกรรมเลื่อนขึ้นบน

สวัสดีค่ะ! เพื่อนๆ อย่าลืมแวะมาทักทายกันได้นะ
รับจ้างแกะโค้ต งมโค้ต
หรืออะไรที่เกี่ยวกับโค้ตค่ะ!
นอกจากนี้เพียง 30 ชั่ง
หรือ
นำอาหารที่ไม่มีขายมาแลก 5 - 10 จาน!